Ballina Aktualitet Shikoni çfarë thotë Janakieski për konferencën e sotme të PSP-së

Shikoni çfarë thotë Janakieski për konferencën e sotme të PSP-së

Edhe ish-ministri për transport dhe lidhje, Mile Janakieski, ka reaguar nda konferencës për shtyp të Prokurorisë Speciale Publike, ku u shpalosën detaje për lëndët e reja hetimore ”Toplik” dhe ”Tender”.

Janakieski thotë se ”Komisioni për shitje të tokës së pazhvilluar pranë Ministrisë së transportit dhe lidhjeve, pas heqljes së vërejtjeve nga komisioni paraprak, që janë të karakterit teknik dhe pas kompletimit të plotë të dokumentacionit nga ana e Agjencisë për kadaësëtër dhe patundshmëri, më 4 prill, 2007, u shpall Thirrja publike për tjetërsim të tokës ndërtimore, në rrugë të ankandit publik për tjetërsim të tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë, në komunën Sopishtë, sipas dispozitave të Ligjit për tokë ndërtimore dhe Rregullores për mënyrën dhe procedurën për tejtërsim, dhënie me qira dhe çmimin e harxhimeve të veçanta të procedurave për tjetërsim dhe dhënie me qira të tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë, por jo sipas Ligjit për prokurim publik, siç është përmendur në konferencën e sotme të PSP-së.”

Sipas tij, ”e tërë procedura është kryer sipas rregullave ligjore dhe nënligjore që e rregullojnë tjetërsimin e tokës ndërtimore në Republikën e Maqedonisë, që mund të konstatohet edhe nga mendimi pozitiv i prokurorit të përgjithshëm, si organ përgjegjës për sqarim rreth procedurave për tjetërsim të pronës së patundshme në pronësi të republikës së Maqedonisë.”

Janakieski thotë se konferenca e sotme e PSP-së është në shërbim të manipulimeve të LSDM-së dhe për zgjedhje.