Ballina Aktualitet 10 përgjigje për pyetjet më të shpeshta mbi Lotarinë Amerikane

10 përgjigje për pyetjet më të shpeshta mbi Lotarinë Amerikane

SHPËRNDAJE

Ju keni ende kohë për të aplikuar për Lotarinë Amerikane për 2018. Megjithatë mos e lini për ditën e fundit. Aplikimi për Lotarinë mbyllet në orë 12:00 (mesditë), ditën e hënë, 7 nëntor 2016. Departamenti i Shtetit nuk do të pranojë aplikime që vijnë pas mesditës së 7 nëntorit, 2016. “Tirana Observer” sjell më poshtë 10 përgjigje për pyetjet e juaja më të shpeshta mbi Lotarinë Amerikane.

1- Nëse unë fitoj Lotarinë Amerikane, a do të me gjejë mua qeveria amerikane për të gjetur strehim apo punë?

Jo, aplikantëve të cilët pajisen me vizën e DV-së nuk u sigurohet ndonjë lloj ndihme, si asistencë për strehim, apo subvencione. Nëse jeni të zgjedhur për të aplikuar për një DV, nga ju do të kërkohet që të dëshmoni se ju nuk do të bëheni barrë publike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpara se të pajiseni me vizë. Këto të dhëna mund të jetë në formën e një kombinimi të pasurive tuaja personale, një Garanci Mbështetjeje (Formulari I-134), nga një i afërm apo mik që banojnë në Shtetet e Bashkuara dhe/ose një ofertë për punësim nga një punëdhënës në Shtetet e Bashkuara.

2- A munden personat të cilët janë në SHBA të aplikojnë për programin?

Po, aplikanti mund të jetë në Shtetet e Bashkuara ose në një vend tjetër dhe mund të aplikojë si nga Shtetet e Bashkuara, ashtu edhe jashtë tyre.

3- A mund të përdor të njëjtën foto që përdora dhe vitin e kaluar?

Jo. Aplikantët që përdorin të njëjtën foto si në aplikimin e mëparshëm skualifikohen. Ju duhet të keni një foto jo më të vjetër se 6 muaj nga bërja e aplikimit.

E rëndësishme: Mos përdorni foto me syze.

4- Aplikimi bëhet vetëm një herë?

Po, ligji lejon vetëm një aplikim për secilin person gjatë çdo periudhe të regjistrimit. Departamenti i Shtetit përdor teknologji të sofistikuar për të zbuluar nëse ka aplikime më se një herë nga i njëjti person. Individët me më shumë se një aplikim/hyrje/ do të skualifikohen.

5- A mundet që bashkëshorti im dhe unë, secili, të paraqesim aplikime më vete?

Po, secili bashkëshort mund të dorëzojë nga një aplikim, veças, në qoftë se secili përmbush kërkesat ligjore. Nëse njëri bashkëshort është përzgjedhur, tjetri ka të drejtë për të aplikuar si një derivat/ i varur.

6- Cilët anëtarët të familjes duhen përfshirë në aplikim?

Për Bashkëshortin: Nëse jeni të martuar ligjërisht, ju duhet të listoni(vini në aplikim) bashkëshorten tuaj, pa marrë parasysh nëse ajo jeton me ju, ose jo. Ju duhet të listoni bashkëshorten edhe nëse jetoni veç, por të padivorcuar ende ligjërisht. Nëse jeni të ndarë ligjërisht, ju nuk keni përse ta vendosni bashkëshorten tuaj në listë. Pra, nëse jeni divorcuar ose bashkëshorti /bashkëshortja juaj është i/e vdekur, ju nuk e vini atë në listë.

Për fëmijët: Ju duhet të listoni të GJITHË fëmijët tuaj që janë të pamartuar dhe nën 21 vjeç, në kohën e aplikimit, pavarësisht nëse janë fëmijët tuaj natyralë, apo të adoptuar -fëmijët e bashkëshortes tuaj, apo fëmijë që ju i keni adoptuar zyrtarisht në përputhje me ligjet në fuqi. Listoni të gjithë fëmijët që janë nën 21 vjeç, në kohën e aplikimit tuaj elektronik, edhe nëse ata nuk banojnë me ju. Nuk është e nevojshme të listoni fëmijë që kanë marrë shtetësinë amerikane apo janë rezidentë permanente të SHBA.

Nëse keni listuar anëtarët e familjes në aplikimin tuaj, nuk është e nevojshme aplikimi për vizë për ta, për të emigruar / udhëtuar së bashku me ju. Megjithatë, në qoftë se ju nukdo t’i përfshini ata në listim, rasti juaj do të skualifikohej në kohën e intervistës për vizë, dhe as juve as asnjërit prej anëtarëve të familjes suaj nuk u jepet vizë. (Kjo vlen vetëm për ata që janë listuar si anëtarë të familjes në kohën kur është dorëzuar aplikimi origjinal).

Bashkëshorti /bashkëshortja /juaj, në qoftë se është e ligjshme ka të drejtë të dorëzojë aplikim më vete, edhe pse ai ose ajo është radhitur në aplikimin tuaj, për sa kohë që të dyja aplikimet të përfshijnë detaje mbi të gjithë vartësit(dependents) në familjen tuaj.

7- A duhet ta përgatis personalisht aplikimin për lotarinë, apo mund të bëjë edhe një tjetër për mua?

Departamenti i Shtetit inkurajon aplikuesit për të përgatitur dhe dorëzuar aplikimet vetë, por nëse e keni të vështirë, dikush tjetër mund ta përgatisë atë për ju. një avokat, mik, i afërm, apo dikush tjetër në emrin tuaj. Bëhet vetëm një aplikim.

8- Sa kohë pas aplikimit do të vijë konfirmimi elektronik?

Ju duhet të merrni njoftimin konfirmues menjëherë, përfshirë bashkë me te edhe një numër konfirmimi që ju duhet ta ruani me kujdes. Megjithatë, natyra e paparashikueshme e internetit mund të rezultojë në vonesa. Ju duhet të godisni butonin “Submit” aq herë sa është e nevojshme deri sa të merrni njoftimin konfirmues. Me të marrë njoftimin konfirmues, mos e ridërgoni më informacionin tuaj.

9- Si mund ta di nëse jam përzgjedhur unë?

Përdorni numrin tuaj të konfirmimit për të kontrolluar statusin tuaj. Shikoni në faqen e internetit të E-DV-së nëëëë.dvlottery.state.gov duke filluar nga 2 Maj , 2017, deri më 30 shtator, 2018. Kjo është mënyra e vetme me të cilën do të merrni njoftimin nga Departamenti i Shtetit, nëse jeni përzgjedhur. Mbajeni numrin e konfirmimit deri më 30 shtator, 2018 për çdo rast. Nëse ju jeni përzgjedhur, do ta merrni njoftimin vetëm nëpërmjet komunikimin me e-mail lidhur me intervistën për vizë, u jepen udhëzime për aplikimin për vizë dhe u njofton për datën dhe kohën. “Entrant Status Check“ është e vetmja mënyrë nëpërmjet së cilës do ta merrni njoftimin nga Departamenti i Shtetit nëse jeni përzgjedhur për lotarinë amerikane.

10- Sa kushton hyrja në programin “Diversity Visa” për fitimin e lotarisë amerikane?

Nuk ka asnjë tarifë për të dorëzuar aplikimin. Megjithatë, nëse ju jeni përzgjedhur, duhet të paguani të gjitha tarifat e kërkuara në kohën e aplikimit për vizë dhe të intervistës; pagesa bëhet tek arkëtari konsullor në Ambasadën e SHBA-së apo Konsullatë.