Pas shkarkimit të Xhelilit - Çfarë ndodh me Bashkinë e Peshkopisë?

Shkarkimi i menjëhershëm i Shukri Xhelilit i hap rrugën zgjedhjeve të reja për kryetarin e Bashkisë së Peshkopisë në Qarkun e Dibrës. ...


Shkarkimi i menjëhershëm i Shukri Xhelilit i hap rrugën zgjedhjeve të reja për kryetarin e Bashkisë së Peshkopisë në Qarkun e Dibrës.
Por cila do jetë procedura që do të ndiqet në këtë rast? Neni 115, i Kushtetutës sanksionin dhe përcakton mënyrën e shkarkimit të zgjedhurve vendor, dhe afatet brenda të cilit ai mund të apelojë çështjen në gjykatë kushtetuese.
 “Organi i zgjedhur drejtpërdrejt i njësisë qeverisëse vendore mund të shpërndahet ose të shkarkohet nga Këshilli i Ministrave për shkelje të rënda të Kushtetutës ose të ligjeve. Organi i shpërndarë ose i shkarkuar mund të ankohet në Gjykatën Kushtetuese brenda 15 ditëve, dhe në këtë rast vendimi i Këshillit të Ministrave pezullohet”
Por në rast të mos ushtrimit të të së drejtës së ankimit brenda 15 ditëve, ose në rastin e lënies në fuqi të vendimit të Këshillit të Ministrave nga Gjykata, i lind e drejta presidentit të Republikës që të caktojë datën e zgjedhjeve në njësinë vendore përkatëse.

Related

Top Lajm 1504207629813056093

Arkivi

Kontakt

Name

Email *

Message *

STUDJESA PETROL

item