Fuqia ushtarake 2016: Fuqia ushtarake 2016: Shqipëria, e 100-ta në botë mes 126 vendeve

Në Indeks nuk janë përfshirë Mali i Zi, Maqedonia dhe Kosova. Sipas Indeksit Global të Fuqisë Ushtarake (Global Firepower Index) për...

Në Indeks nuk janë përfshirë Mali i Zi, Maqedonia dhe Kosova.

Sipas Indeksit Global të Fuqisë Ushtarake (Global Firepower Index) për vitin 2016, ushtria shqiptare zë vendin e 100 me 2.5331 pikë mes 126 vendeve të botës, për të cilat është llogaritur ky indeks.
Renditja vlerëson ushtritë e botës dhe faktorët që drejtpërdrejt ose tërthorazi ndikojnë në fuqinë ushtarake të vendit. Indeksi është hartuar në bazë të një metodologjie komplekse, e cila merr në konsideratë më shumë se 50 faktorë të ndryshëm. Në veçanti: numri i ushtrisë, numri i tankeve, anijeve, avionëve dhe pajisjeve të tjera ushtarake, niveli i financimit të sferës ushtarake, infrastruktura e transportit të vendit, qasja në produktet e naftës dhe faktorë të tjerë që mund të ndikojnë në aftësinë luftarake të ushtrisë, por Indeksi nuk përfshin armët bërthamore.
Në top-10 vendet me ushtritë më të fuqishme të botës përfshihen SHBA, Rusia, Kina, India, Britania e Madhe, Franca, Italia, Koreja e Jugut, Gjermania, Brazili, Japonia, Turqia.
Në Ballkan, pas Turqisë që është e dhjeta në botë, ushtrinë më të fuqishme e ka Rumania (1.3746 pikë, e 56-ta në botë), në vendin e dytë në Ballkan është Greqia (1.4853 pikë, vendi i 60 në botë) , pastaj vijnë Kroacia (1.5042 pikë , e 62-ta në botë), Bullgaria (1.6721 pikë, e 67-ta në botë), Serbia (e 70-ta në botë me 1.6944 pikë), Bosnja dhe Hercegovina (e 89-ta në botë me 2.2811pikë) dhe Shqipëria (e 100-ta në botë më 2.5331pikë). Në Indeks nuk janë përfshirë Mali i Zi, Maqedonia dhe Kosova.
Sipas Indeksit Global të Fuqisë Ushtarake (Global Firepower Index) për vitin 2016, ushtria shqiptare zë vendin e 100 me 2.5331 pikë mes 126 vendeve të botës, për të cilat është llogaritur ky indeks.

Renditja vlerëson ushtritë e botës dhe faktorët që drejtpërdrejt ose tërthorazi ndikojnë në fuqinë ushtarake të vendit. Indeksi është hartuar në bazë të një metodologjie komplekse, e cila merr në konsideratë më shumë se 50 faktorë të ndryshëm. Në veçanti: numri i ushtrisë, numri i tankeve, anijeve, avionëve dhe pajisjeve të tjera ushtarake, niveli i financimit të sferës ushtarake, infrastruktura e transportit të vendit, qasja në produktet e naftës dhe faktorë të tjerë që mund të ndikojnë në aftësinë luftarake të ushtrisë, por Indeksi nuk përfshin armët bërthamore.
Në top-10 vendet me ushtritë më të fuqishme të botës përfshihen SHBA, Rusia, Kina, India, Britania e Madhe, Franca, Italia, Koreja e Jugut, Gjermania, Brazili, Japonia, Turqia.
Në Ballkan, pas Turqisë që është e dhjeta në botë, ushtrinë më të fuqishme e ka Rumania (1.3746 pikë, e 56-ta në botë), në vendin e dytë në Ballkan është Greqia (1.4853 pikë, vendi i 60 në botë) , pastaj vijnë Kroacia (1.5042 pikë , e 62-ta në botë), Bullgaria (1.6721 pikë, e 67-ta në botë), Serbia (e 70-ta në botë me 1.6944 pikë), Bosnja dhe Hercegovina (e 89-ta në botë me 2.2811pikë) dhe Shqipëria (e 100-ta në botë më 2.5331pikë). Në Indeks nuk janë përfshirë Mali i Zi dhe Kosova.
Th.Mustaqi / Dita


 
 
0.1663 - United States of America
2
 
 
0.1865 - Russia
3
 
 
0.2318 - China
4
 
 
0.2698 - India
5
 
 
0.2747 - United Kingdom
6
 
 
0.3069 - France
7
 
 
0.3098 - South Korea
8
 
 
0.3507 - Germany
9
 
 
0.3841 - Japan
10
 
 
0.4339 - Turkey
11
 
 
0.4976 - Israel
12
 
 
0.5238 - Indonesia
13
 
 
0.5285 - Australia
14
 
 
0.5627 - Canada
15
 
 
0.5673 - Taiwan
16
 
 
0.5744 - Italy
17
 
 
0.6131 - Pakistan
18
 
 
0.6214 - Egypt
19
 
 
0.6696 - Poland
20
 
 
0.6837 - Thailand
21
 
 
0.7033 - Vietnam
22
 
 
0.7071 - Brazil
23
 
 
0.7614 - Iran
24
 
 
0.8075 - Sweden
25
 
 
0.8218 - Ukraine
26
 
 
0.8587 - Singapore
27
 
 
0.8705 - Algeria
28
 
 
0.8716 - Saudi Arabia
29
 
 
0.8748 - Czech Republic
30
 
 
0.8942 - Switzerland
31
 
 
0.9081 - Mexico
32
 
 
0.9233 - South Africa
33
 
 
0.9333 - Norway
34
 
 
0.9448 - Austria
35
 
 
0.9621 - Malaysia
36
 
 
1.0232 - North Korea
37
 
 
1.0283 - Netherlands
38
 
 
1.0646 - Spain
39
 
 
1.0997 - Denmark
40
 
 
1.1093 - Philippines
41
 
 
1.1602 - Nigeria
42
 
 
1.1677 - Syria
43
 
 
1.1733 - Chile
44
 
 
1.1815 - Myanmar
45
 
 
1.1923 - Belarus
46
 
 
1.2009 - Ethiopia
47
 
 
1.2375 - Argentina
48
 
 
1.2427 - Finland
49
 
 
1.2436 - Morocco
50
 
 
1.2484 - United Arab Emirates
51
 
 
1.2711 - Peru
52
 
 
1.2795 - Colombia
53
 
 
1.2894 - Bangladesh
54
 
 
1.2996 - Uzbekistan
55
 
 
1.3258 - Belgium
56
 
 
1.3746 - Romania
57
 
 
1.4197 - Portugal
58
 
 
1.4458 - Tunisia
59
 
 
1.4563 - Hungary
60
 
 
1.4853 - Greece
61
 
 
1.4951 - Slovakia
62
 
 
1.5042 - Croatia
63
 
 
1.5179 - Venezuela
64
 
 
1.5221 - Azerbaijan
65
 
 
1.5739 - Jordan
66
 
 
1.5806 - Kazakhstan
67
 
 
1.6721 - Bulgaria
68
 
 
1.6841 - Kenya
69
 
 
1.6845 - Oman
70
 
 
1.6944 - Serbia
71
 
 
1.7336 - Kuwait
72
 
 
1.7503 - Ecuador
73
 
 
1.7561 - Sri Lanka
74
 
 
1.8231 - Armenia
75
 
 
1.8434 - Georgia
76
 
 
1.8593 - Angola
77
 
 
1.8839 - Qatar
78
 
 
1.8913 - Kyrgyzstan
79
 
 
1.9286 - Yemen
80
 
 
1.9484 - New Zealand
81
 
 
1.9891 - Tajikistan
82
 
 
2.0079 - Niger
83
 
 
2.1061 - Bahrain
84
 
 
2.1587 - Nepal
85
 
 
2.1847 - Mongolia
86
 
 
2.2247 - Lebanon
87
 
 
2.2487 - Latvia
88
 
 
2.2501 - Bolivia
89
 
 
2.2811 - Bosnia and Herzegovina
90
 
 
2.3089 - Turkmenistan
91
 
 
2.3142 - Uganda
92
 
 
2.3237 - Lithuania
93
 
 
2.3603 - Chad
94
 
 
2.3822 - Guatemala
95
 
 
2.3977 - Zimbabwe
96
 
 
2.4028 - Cambodia
97
 
 
2.4652 - Ivory Coast
98
 
 
2.4913 - Democratic Republic of the Congo
99
 
 
2.5041 - Slovenia
100
 
 
2.5331 - Albania
101
 
 
2.5538 - Sudan
102
 
 
2.5761 - Afghanistan
103
 
 
2.5919 - Ghana
104
 
 
2.5979 - Honduras
105
 
 
2.6097 - Central African Republic
106
 
 
2.6175 - Paraguay
107
 
 
2.6409 - Nicaragua
108
 
 
2.6752 - Estonia
109
 
 
2.7771 - Uruguay
110
 
 
2.8175 - Cuba
111
 
 
2.8585 - El Salvador
112
 
 
2.8594 - Iraq
113
 
 
3.0916 - Namibia
114
 
 
3.1522 - Panama
115
 
 
3.2238 - Madagascar
116
 
 
3.2762 - Republic of the Congo
117
 
 
3.2984 - Laos
118
 
 
3.3905 - Gabon
119
 
 
3.4586 - Cameroon
120
 
 
3.5536 - Tanzania
121
 
 
3.5794 - South Sudan
122
 
 
3.5839 - Libya
123
 
 
3.6402 - Zambia
124
 
 
3.7392 - Mali
125
 
 
3.8115 - Mozambique
126
 
 
5.7131 - Somalia
Sources: CIA.gov, CIA World Factbook, wikipedia.com, public domain print and media sources and user contributions. Some values may be estimated when official sources are lacking.
©2006-2016 www.GlobalFirepower.com. All Rights Reserved. No Reproduction Permitted. Material presented throughout this website is for entertainment value and is only as accurate as the sources allow.

Related

Top Lajm 3719992177553328057

Arkivi

Kontakt

Name

Email *

Message *

STUDJESA PETROL

item