DETAJET/ Ja si i vidhte paratë për romët dhe fëmijët në nevojë Spiro Ksera

Prokuroria ka publikuar disa të dhëna se si Spiro Ksera ka abuzuar me fondet për romët dhe fëmijët në nevojë. NJOFTIMI I PROKURORISE P...

Prokuroria ka publikuar disa të dhëna se si Spiro Ksera ka abuzuar me fondet për romët dhe fëmijët në nevojë.
NJOFTIMI I PROKURORISE PER DY NGA GJASHTË RASTET E SHKELJEVE
1-Eventi  “Prioriteti i minoriteteve-Barazi ne te drejta”. Pretendohet te jete zhvilluar nga data 27 qershor deri me date 03 korrik te vitit 2013.
Aktiviteti eshte zhvilluar ne qytetin e Gjirokastres dhe ne zonen e Dropullit te Poshtem dhe kishte synim promovimin e vlerave te minoriteteve ne Shqiperi. Pretendohet te jete realizuar hapja e nje ekspozite me relike, botime, kujtime, etj, nga personalitete te minoriteteve te ndryshme. Gjithashtu ne keto 7 dite jane organizuar konferenca, dreka dhe darka per 70 persona si dhe akomodimi ne hotel per 32 persona.
Sipas urdher shpenzimit dt.11.07.2013, rezulton se, per zhvillimin e ketij aktiviteti jane shpenzuar 9.600.000 leke me tvsh.
Ne dosje gjendet nje raport permbledhes, i cili eshte nenshkruar nga Kleves Bitro dhe Artevis Mene, fature tatimore, urdher shpenzimi, situacion, raport permbledhes, nje kopje posteri e ftese, si dhe nje DVD .
Pamjet e kesaj dvd pasqyrojne zhvillimin e nje aktiviteti te kryer me dt.09.03.2013, ne nder te ish futbollistit Lefter Millo (disa pamje pasqyrojne aktivitete te zhvilluara ne ambientet e MPÇSSHB. Nuk gjenden ne dosje fatura te cilat te justifikojne shpenzimet e kryera per kete aktivitet lidhur me fjetjen ne hotel, drekat dhe darkat, posterat dhe fletepalosjet ejt)

2-aktiviteti “Kaperceni paragjykimet- Njihni romet”, zhvilluar sipas dokumentacionit  nga data 28 qershor deri me date 1 korrik 2013.
Konceptuar per tu zhvilluar ne Tirane. Parashikohej mbajtja e nje panairi nderkulturor te artizaneve rome, konferenca dhe seminare. Panairi pretendohet te jete shtrire ne nje siperfaqe 500 m2, ne nje zone jashte  Tiranes dhe eshte pajisur me stenda, tavolina ekspozuese, çadra etj.
Sipas urdher shpenzimit dt.11.07.2013, rezulton se, per zhvillimin e ketij aktiviteti jane shpenzuar 4.356.000 leke me tvsh.
Ne dosje gjendet nje raport permbledhes, i cili eshte nenshkruar nga Kleves Bitro dhe E. D., fature tatimore, urdher shpenzimi, situacion, raport permbledhes, nje kopje posteri e ftese, si dhe nje DVD .
Nga kqyrja qe i behet pamjeve te DVD, rezulton se, ato pasqyrojne te tjera aktivitete, te cilat jane zhvilluar me rastin e Dites Nderkombertare te Romeve, si konkretisht “ Me romet- Per romet”, zhvilluar ne Prill te vitit 2013 etj. Keto aktivitete jane mbeshtetur dhe financiuar nga organizma nderkombetare (PNUD SHQIPERI)  dhe jo nga ish MPÇSSHB .
Ne raportin permbledhes jane pasqyruar aktivitetet qe jane zhvilluar ne kuader te ketij eventi. Fotot e DVD pasqyrojne zhvillimin e aktiviteteve, por qe nuk perkojne me datat ne te cilat pretendohet te jene zhvilluar aktivitetet e ketij eventi. Prsh, pretendohet se, me dt.01.07.2013 ne oren 20:00 deri 20:45, “trupa e te rinjve te komunitetit rom me pjesemarrjen dhe te studenteve te akademise se arteve realizuan dramen “Te mjeret”. Rezulton qe kjo drame eshte shfaqur me dt.11 prill 2013 ne orarin 19:00-21:00 dhe eshte zhvilluar ne kuader te  Javes Nderkombetare te Romeve organizuar nga PNUD Shqiperi. SIpsa cd-ve dhe dvd-ve te administruara nga subjekti Shpresa shpk, rezulton se jane nderhyre dhe nepermjet montazhit ne fotot per kete aktivitet duke e pasqyruar si nje aktivitet te organizuar nga Shpesa .
Nuk gjenden ne dosje fatura te cilat te justifikojne shpenzimet e kryera per kete aktivitet.
TE DHENA TE ZGJERUARA
Ky procedim penal eshte regjistruar pas kallezimit penal te Kontrollit te Larte te Shtetit si dhe adminsitrimit te akviteteve qe rezultojne se jane zhvilluar gjate vitit 2013 nga Ministria e Punes Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta.
Me shkresen dt.11.04.2013, Drejtoresha e Drejtorise se Sherbimeve Sociale, dhe Drejtoria e Monitorimit te Strategjive Ndersektoriale  i drejtohen Ministrit Spiro Ksera, duke i kerkuar miratimin, per organizimin e “Diteve te eventeve te Sherbimeve Sociale”. Eshte parashikuar organizimi i gjashte eventeve, te cilat do zhvilloheshin ne datat 27 qershor deri 11 korrik te vitit 2013.
Konkretisht parashikohej te zhvilloheshin aktivitetet: 1-“Prioriteti i minoriteteve-Barazi ne te drejta”; 2- “Kaperceni paragjykimet-Njihni romet”; 3-“Ne sfidojme te gjithe sebashku”; 4-“Te ndryshem por te barabarte”; 5-Perfshirje sociale-Drejtesi sociale” dhe 6-“Mosha e trete vlere per shoqerine”.
Kerkesa parashikon menyren dhe kohen e zhvillimit te eventeve dhe detaje specifike lidhur me zhvillimin e ketyre aktiviteteve. Gjithashtu propozohet kontraktimi i nje kompanie te specializuar, per percaktimin e specifikimeve teknike te nevojshme per realizimin e ketyre aktiviteteve.
Ky projekt eshte miratuar nga ministri i asaj kohe, personi nen hetim  Spiro Ksera, i cili ka urdheruar edhe komisionin e blerjeve te vogla, te filloje procedurat per kontraktimin e “opertorit te specializuar te fushes”.

Related

Shqipëria 185396575665506176

Arkivi

Kontakt

Name

Email *

Message *

STUDJESA PETROL

item